Når én du elsker, får stillet en diagnose

14. februar 2016

Når én du elsker, får stillet en diagnose som ADHD, ADD, autisme eller lignende, ser din virkelighed pludselig meget anderledes ud. Om du er søn, søster, ægtefælle, far eller bedstemor, efter en afsluttet diagnosticering, er det eneste du står tilbage med, et diagnosepapir og en masse spørgsmål. Nu er resten op til dig, diagnosepapiret er fyldt med psykiatriske begreber og svære ord, og du må selv finde den viden der gør dig i stand til at forstå det, så du kan handle bedst muligt i hverdagen.

Med forvirringen følger som regel bekymring, for hvordan skal man opføre sig nu, hvor der er konstateret et handicap? Hvad er godt, hvad er dårligt? Skal man sætte grænser og holde dem, eller skal man give efter fordi kampen alligevel ikke kan vindes? For nu ligger der en lægefaglig vurdering der siger at den du elsker har et handicap, og alle de små ting, der før var udtryk for individualitet og excentricitet, er nu (måske) udtryk for et handicap, der (måske) er behandlingskrævende. Det er en frygtelig tvivl at bære på.

Med bekymring kommer der ofte en skyldfølelse, for handicappet betyder jo, at der er ting den du elsker har svært ved. Så den urokkelige stædighed, den manglende evne til at tage en andens perspektiv, og den manglende accept af udefrakommende omstændigheder, er ikke tilvalg. Impulsiviteten, humørsvingningerne, tavsheden, den støjende adfærd og kaosset, er ikke valgte tilstande, de er symptomer på et handicap. Så de små ting du bad om, var kæmpestore, det du mente var let, var umuligt, og den skuffelse og frustration du har følt, har måske ikke været retfærdig? Det kan være så svært, og så ensomt.
Det er mange komplekse følelser at stå alene med, i en praktisk virkelighed, der måske kører i et hæsblæsende tempo.

Bedre Psykiatri Aarhus er et åbent tilbud for pårørende til psykisk syge og psykisk handicappede og psykisk sårbare. Det er en frivillig organisation, og altså gratis for brugerne. Der er en åben rådgivning, hvor du kan gå hen, for at få forklaret en diagnose i detaljer, få forklaret mere om rettigheder i forhold til kommunale tilbud, eller få at vide hvordan man kommer videre med en konkret situation i forhold til uddannelse eller arbejdsplads. Der er også en udmærket bisidder funktion, altså en person der efter aftale, vil tage med til møder på kommunen eller hos andre myndigheder. En bisidder hjælper dig med at få sagt det der er vigtigt, hjælper dig med at stille alle spørgsmålene, og hjælper dig med at forstå de aftaler der bliver indgået. En bisidder fører referat, og er underlagt tavshedspligt. Hos Bedre Psykiatri Aarhus er der desuden tilknyttet dygtige og erfarne terapeuter, der har et antal meget forskellige gruppetilbud, hvor du kan mødes med andre pårørende, og få talt om hvordan det er, når én du elsker, får stillet en diagnose.

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation