Til Fagfolk.

Arbejdet med familier der er ramt af ADHD eller Autisme, kan være kaotisk. Udover det menneske man samarbejder med, er der snitflader til andre offentlige instanser, til institutioner, til andre organisationer, til andre fagfolk, til pårørende mm. Det er i samspillet imellem disse snitflader, at den helt menneskelige problemstilling gemmer sig. Det kan være noget bøvl. I det sammensurium af fagligheder, prioriteringer og dagsordener, er det let at opleve sig misforstået, og sat i en kasse der ikke er konstruktiv i det overordnede samarbejde.

Den problemstilling kan jeg være med til at løse. Jeg har lang ledelseserfaring, hvor jeg både har arbejdet strategisk med pædagogiske visioner, og kortsigtet og langsigtet projektarbejde.

Som uddannet skolelærer, og leder fra Langagerskolen, har jeg en indgående forståelse for problemstillingerne forbundet med inklusionskravet i folkeskolen. Jeg forstår lærernes perspektiv, og barnets, og forældrenes, og ledelsens.

Derfor kan jeg hjælpe med at løse konkrete situationer imellem fagpersonale og forældre. Jeg kan undervise i konflikthåndtering – individuelt eller i grupper.  Jeg kan lave en pædagogisk udredning, og “opgradere” en personalegruppes kendskab til psykiske handicaps såsom ADHD, autisme og Aspergers Syndrom. Jeg kan også give supervision, og strategisk sparring i organisationer, institutioner og virksomheder. Ligesom jeg kan sætte retning og fokus på ledelsesseminarer og kurser. Jeg er vant til både meget store sammenhænge med flere hundrede deltagere, og til mindre grupper helt ned til 3-5 personer.

I det rigtige arbejdsmiljø kan et menneske med ADHD eller autisme være uvurderlig arbejdskraft, både i kraft af deres ekspertise og deres energi. Derfor er det ofte et stort tab for den enkelte virksomhed, når den fejler med at fastholde en højt specialiseret medarbejder, der desværre har en diagnose. Det kan være mennesker der har været i deres arbejdsfunktion med succes, i årtier, men i udviklingen af en moderne virksomhedskultur kan de ikke følge med. De medarbejdere behøver ikke blive tabt, med en forholdsvis enkel indsats fra ledelse, medarbejder og kollegaer, kan der etableres nye positive mønstre, og kommunikationen kan forbedres. Så virksomheden bliver fri for at bruge ressourcer, på at erstatte en i øvrigt fremragende medarbejder.

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation