Vidste du at kvinder og piger også har ADHD?

Og at de faktisk ofte er hårdere ramt end drengene, for deres sociale udstødelse er voldsommere, forventningerne er højere og medicinen er udviklet for og af mænd.

Det er akkurat med de psykiske lidelser som med de medicinske, de undersøges og udvikles på mænd og drenge. Derfor er måden vi diagnosticerer på også udviklet til drenge. Tænk bare på de piger du kender i din omgangskreds eller i din egen familie, vi ved at de er minimum 1 år tidligere udviklet end drengene – og alligevel tages der ikke højde for denne tidligere modning. Samtidig har piger mere behov for og interesse for social kontakt – dette gælder også for piger med ADHD.

Jeg kender efterhånden mange kvinder med ADHD. Kvinder som er for udadrettede, for larmende, for snakkende, som har haft lige lidt for mange partnere og har en dårlig økonomi. De er lette at få øje på, men i kvinders ADHD og autisme problematikker, udgør denne type faktisk kun omkring en femtedel. Svenny Kopp er en verdenskendt svensk forsker indenfor ADHD feltet, både hendes og anden forskning peger på at størrelsesforholdet ikke er 1:10 men nærmere 1:3, altså at der nu kun går tre drenge for hver piger.

Det har kæmpe betydning mener jeg. Kan det måske være en af årsagerne til de mange piger som har præstationsudfordringer? Som bliver bange og angste, som får spiseforstyrrelser og depressioner, og på den måde klarer sig dårligt i uddannelsessystemet? Skal vi i skoleverdenen være langt mere opmærksomme på disse stille indadvendte piger der let  mister opmærksomheden og aldrig er helt med? Vi skal, mener jeg, også være opmærksomme på deres forældre – hvad er det for nogle krav vi professionelle stiller til forældrene i folkeskolen? Lige nu peges der på en arvelighed på op mod 80 % for både ADHD og Autisme. Groft sagt betyder det at for hvert barn med en sådan diagnose. er der 4/5 deles sandsynlighed for, at en af barnets forældre selv har en rem af huden.

Jeg tænker faktisk også at vores pædagogiske tilgang og coaching skal tage højde for kønsforskellen. Derfor skal vi sætte fokus på både hvordan vi diagnosticere og hvordan vi arbejde med både mænd og kvinder.

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation