Spring til indhold

Almene boliger

ALLE SKAL HAVE RÅD TIL ET HJEM I EN ALMEN BOLIG

De almennyttige boliger blev i sin tid grundlagt med denne ide som fundament: “uanset hvor slemt det står til, uanset hvor fattig du er, der er også et hjem til dig i Danmarks almene boliger.” De almene boliger var et sikkerhedsnet, der reddede familier fra at gå til bunds. Vi skal stadig støtte op om en udvikling, hvor social forskellighed og rummelighed er i centrum. Vi skal stadig kunne mødes i gården, og sludre med hinanden over hækken, sådan skaber vi et stærkt og mangfoldigt Danmark.

En husleje, der er til at betale

Mens beboernes indkomster stadig er blandt samfundets absolut laveste, så er huslejerne i de almene boliger steget. Det er ikke socialt bæredygtigt. Derfor skal vi gøre det billigere at bygge almennyttige boliger, og dermed gøre det muligt for boligselskaberne at sætte en lavere husleje. Det skal vi, fordi alle har ret til en husleje, der er til at betale.

Tryghed i udsatte boligområder

Beboerne i udsatte boligområder har krav på trygge hjem, og vi skal derfor blande boligtyperne i de udsatte boligområder, så der bliver en større social mangfoldighed. På den måde kan mennesker med forskellige baggrunde leve side om side, og bidrage til fællesskabet, så områderne altid er trygge at færdes i.

Befri ventelisterne

Rigtig mange mennesker oplever i dag lange ventelister, når de søger en almen bolig. Det er ventelister, der er resultatet af en politik, som har skubbet mennesker på overførselsindkomster ud af de almene boliger. Den eneste rigtige løsning er at bygge tusindvis af nye, gode og billige almene boliger, så også folkepensionister, mennesker på kontanthjælp og andre overførselsindkomster igen frit kan søge en anden bolig.