Spring til indhold

Arbejdsmarkedet

TRYGHED FOR FAGLÆRTE OG UFAGLÆRTE

I Danmark har vi brug for, at der igen kommer tryghed på arbejdsmarkedet. Tryghed for alle de mange danskere, der hver dag bidrager til, at hjulene i vores fælles velfærdsstat kan køre rundt. Og tryghed for dem, som har et hårdt psykisk eller fysisk arbejdsmiljø gennem et langt arbejdsliv. Det skylder os selv, og det skylder vi hinanden.

Styrk arbejdsmiljøet

Vi skal i langt højere grad end det er tilfældet i dag, sikre et bedre arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Det er vigtigt, fordi vi på den måde kan forebygge arbejdsskader og nedslidning – et godt arbejdsmiljø bidrager til et godt helbred gennem hele livet. Derfor skal vi oplyse virksomhederne, styrke arbejdstilsynet og øge indsatsen overfor et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det skal vi gøre, fordi arbejdsmiljøet skal være bedre der, hvor det virkelig gælder.

Bedre erhvervsuddannelser

I fremtiden får vi brug for endnu flere dygtige faglærte, hvis vi skal bygge, vedligeholde og servicere fremtidens Danmark. Derfor skal vi stoppe regeringens besparelser med det samme, give vores erhvervsuddannelser et ordentligt løft og styrke læringsmiljøerne, så fagligheden og faciliteterne igen kommer helt i top. På den måde skal vi give erhvervsuddannelserne de bedste forudsætninger for at kunne tiltrække og uddanne fremtidens faglærte.

Mulighed for efteruddannelse

Der skal være plads til alle på vores arbejdsmarked. Alligevel venter tusindvis af mennesker i årevis på, at få det tilbudt det fleks- eller skånejob de har ret til, på grund af både fysiske eller psykiske begrænsninger. Derfor skal vi  gøre det lettere at skifte spor, så de grupper, som nedslides af deres arbejde, har mulighed for at efteruddanne sig. Der er brug for et fleksibelt og rummeligt arbejdsmarked, så alle kan komme på den rette hylde – og skifte, hvis det bliver nødvendigt.

Pension til rette tid

Det er vigtigt, at vi kan trække os tilbage fra arbejdsmarkedet, når den rette tid kommer. For nogle vil den tid komme tidligere end for andre. Fordi de, som bygger vores huse, plejer vores ældre eller er begyndt at arbejde som ganske unge, kan blive psykisk og fysisk overbelastede. Derfor behøver vi et pensionssystem, hvor forskellige arbejdsliv går hånd i hånd med forskellige pensionsaldre. Hvordan og hvornår skal forhandles. Men de, som risikerer deres helbred ved at bidrage til vores samfund, fortjener at kunne trække sig tilbage i rette tid.