Spring til indhold

Et rent Danmark

Rent vand, ren luft og ren mad er afgørende for et godt samfund. Derfor skal vi sammen opstille en ny og mere ambitiøs vision for hvordan også i fremtiden sikrer, at der er rent vand i hanerne og rene råvarer i indkøbskurven. Det er en vision om et samfund med mindre luftforurening og mere genbrug og genanvendelse. Fordi vi sammen skal opstille høje standarder for et godt samfund – også i fremtiden.

Rent drikkevand

Det er afgørende, at vi fortsat kan tappe rent drikkevand fra vores vandhaner. For selvom Danmark har noget af det bedste postevand i verden, forurenes stadig mere og mere af vores grundvand med giftrester og pesticider. Det skal vi gøre noget ved. Derfor skal det sprøjteforbud, der gælder omkring vandboringer, bredes ud over alle Danmarks sårbare drikkevandsreserver.

Ren luft

En central faktor i den grønne omstilling er den måde, vi transporterer os selv og vores varer på. Vi skal væk fra udvidelser af motorveje, og lave massive investeringer i den offentlige transport. Det skal vi gøre ved igen at udbygge de gode busforbindelser ud til alle dele af Østjylland, og samtidig gøre togene billigere og hurtigere. På den måde kan både passagerer og lastbiler flyttes væk fra motorvejene, og det betyder mindre forurening og mindre trængsel.

Mindre plastik

Mikroplasten findes overalt. I tandpasta, i karklude og vanddunke. Derfor er det heller ikke underligt, at der nu også er fundet mikroplast i os mennesker. Samtidig ophober plastikken sig i verdens have – alt sammen et resultat af verdens skadelige brug og smid væk kultur.Derfor skal der stilles skrappere krav til genanvendelse af plastik, og brugen af mikroplast i produktionen i Danmark skal bringes til ophør.

Fremtidens boliger er af træ

I de kommende år er der brug for tusindvis af boliger over hele Danmark, det er vigtigt at de  bygges bæredygtigt. Træer optager Co2 igennem hele deres levetid. Ved at bygge boliger af træ, fastholder vi miljøskadelig drivhusgas i træet fremadrettet. Det træ kan indgå i et cirkulært kredsløb og genanvendes i mere end 100 år. Når vi samtidig erstatter de fældede træer. med nye skud som også optager Co2 i deres levetid, har vi en mekanisme som kan fjerne enorme mængder drivhusgas fra atmosfæren.