Ordførerskaber

Jeg bestrider pt ordførerskaberne som Social- og familieordfører for Socialdemokratiet.

Som socialordfører er jeg særligt optaget af hvordan mennesker med psykisk sårbarhed får en god, ordentlig og nærværende behandling. Jeg tror på at arbejdet med en 10. årsplan for psykiatrien er nødvendig for at sikre en så god behandling som muligt.

Samtidig er det vigtigt for mig at mennesker med sårbarhed og udsathed får en stemme i den offentlig debat. Det betyder helt konkret, at jeg bruger meget af min tid på at være i ude i felten og lytte og tale med det hele handler om. Lige før sommerferien var jeg sammen med Brugernes Akademi og socialordfører i København Laura Rosenvinge på besøg på Vesterbros misbrugsindsats. Her diskuterede vi hvordan den københavnske stofscene er præget af markant udsathed.

Som familieordfører har jeg særligt været optaget af de udfordringer som familier oplever omkring manglende fertilitet. Her har Endometriose en særlig plads i min daglige kamp for at skabe lige muligheder. Det kan ikke passe at en kvindesygdom som Endometrose er, ikke har den samme bevågenhed som andre ligeså alvorlige sygdomme.

Også her har jeg været på feltarbejde med besøg på fertilitetsområde, haft en lang række samtaler med kvinder som lider af Endometriose og de som behandler dem.

Jeg er også næstformand for sundhedsudvalget, og medlem af Miljø og Fødevareudvalget samt erhvervsudvalget. Det har en kæmpe plads i mit hjertet.

Bæredygtighed og biodiversitet er en kæmpe del af min praktiske hverdag. Og selvom jeg ikke er ordfører på området, så bruger jeg mange kræfter på at få vores land og vores verden i en langt mere grøn retning.