Spring til indhold

Ordførerskaber

Jeg bestrider pt ordførerskaberne som Social- og familieordfører for Socialdemokratiet.

Som socialordfører er jeg særligt optaget af hvordan mennesker med psykisk sårbarhed får en god, ordentlig og nærværende behandling. Jeg tror på at arbejdet med en 10. årsplan for psykiatrien er nødvendig for at sikre en så god behandling som muligt.

Samtidig er det vigtigt for mig at mennesker med sårbarhed og udsathed får en stemme i den offentlig debat. Det betyder helt konkret, at jeg bruger meget af min tid på at være i ude i felten og lytte og tale med det hele handler om. Lige før sommerferien var jeg sammen med Brugernes Akademi og socialordfører i København Laura Rosenvinge på besøg på Vesterbros misbrugsindsats. Her diskuterede vi hvordan den københavnske stofscene er præget af markant udsathed.

Som familieordfører har jeg særligt været optaget af de udfordringer som familier oplever omkring manglende fertilitet. Her har Endometriose en særlig plads i min daglige kamp for at skabe lige muligheder. Det kan ikke passe at en kvindesygdom som Endometrose er, ikke har den samme bevågenhed som andre ligeså alvorlige sygdomme.

Også her har jeg været på feltarbejde med besøg på fertilitetsområde, haft en lang række samtaler med kvinder som lider af Endometriose og de som behandler dem.

Jeg er også næstformand for sundhedsudvalget, og medlem af Miljø og Fødevareudvalget samt erhvervsudvalget. Det har en kæmpe plads i mit hjertet.

Bæredygtighed og biodiversitet er en kæmpe del af min praktiske hverdag. Og selvom jeg ikke er ordfører på området, så bruger jeg mange kræfter på at få vores land og vores verden i en langt mere grøn retning. Det er helt klart at grønne arbejdspladser ikke bare er vigtigt for Danmark, men også vigtige for Østjylland. Vi har både hænder, hoved og hjertet til at sikre den grønne omstilling. Det kæmper jeg for, at vi fortsat har de allerbedste vilkår for at kunne spille en central rolle i Danmarks omstilling.

Som formand for Integrationsudvalget, så har jeg vores nye medborgere helt tæt på. Det er vigtigt for mig, at vi får involveret hinanden og inddraget i fællesskabet. Som folketingsmedlem i Aarhus Vest, så ved jeg hvor vigtig at god integration er. Særligt er kvindekampen for minoritetskvinder særligt vigtigt.

Du kan se de andre udvalg og poster jeg bestrider her på Folketingets hjemmeside.