Spring til indhold

Færre børnefamilier på kontanthjælp i Aarhus

I Aarhus er der 40 pct. færre børn med forældre på kontanthjælp end i 2016. Den udvikling glæder socialordfører Camilla Fabricius (S), som peger på, at det er vigtigt for det enkelte barn at se sine forældre gå på arbejde og dermed til samfundet.

Det kan være ganske svært at være barn, når ens forældre er på kontanthjælp. Pengene er små, man står uden for fællesskabet og for en del børn og unge bliver de selv en del af systemet, når de vokser op. Det gør en forskel, at man som barn ser far og mor stå op om morgen, smøre madpakker og tage afsted på arbejde. Det at man faktisk oplever at der er forskel på dagene, og at der igen er hverdag og weekend.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at antallet af børn, som har forældre på kontanthjælp, er næsten halveret på knap fem år på landsplan. I Aarhus Kommune går det også den rigtige vej. I 2016 var der 5227 børn med forældre på kontanthjælp, og det tal var i 2021 faldet til 3114, svarende til et fald på 40 pct.

Faldet i antallet af kontanthjælpsmodtagere betyder, at flere personer i stedet er i arbejde, under uddannelse, selvforsørgende eller modtager en anden offentlig ydelse. Og det er gode nyheder, at der er flere i arbejde, også af hensyn til samfundsøkonomien.

Men for socialordfører Camilla Fabricius er det endnu vigtigere, at børn oplever en tryg barndom og lærer, at det er naturligt at tage en uddannelse eller at gå på arbejde.

”Det giver selvtillid og selvværd at kunne forsørge sig selv og være en del af en arbejdsplads. Det vil langt de fleste mennesker gerne, men for nogle er vejen derhen lang. Jeg er virkelig glad for, at færre børn vokser op i familier, hvor forældrene er på kontanthjælp, for det er svært både økonomisk og socialt. Man står uden for fællesskabet, og man lærer ikke på samme måde, at det er en selvfølge at komme afsted om morgenen. Størstedelen af dem, der ikke længere er på kontanthjælp, er i arbejde eller uddannelse, som jo er vejen til at kunne komme i job. Det glæder mig, især på børnenes vegne”, udtaler hun.

Camilla fortsætter:

”Så ved vi at arbejdsløshedstallene, også har rummet at mange mennesker med anden baggrund, har haft vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarked. Det har opsvinget nu giver mulighed for.

Det handler altså både om at børn ser deres forældre gå på arbejde, men også at mennesker som har haft svært ved at finde rodfæste nu får muligheden. Det allerbedste værn om børnefattigdom er at ens forældre går på arbejde.”

Mere information
Pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet, inkl. kommunetal https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2022/01/antallet-af-boern-som-har-foraeldre-paa-kontanthjaelp-er-naesten-halveret/