Spring til indhold

Vi skal hjælpe socialt udsatte ud af gæld

bragt i Kristeligt Dagblad


Mange udsatte borgere kæmper med gæld. Det starter ofte med et lille lån til at få enderne til at hænge sammen, men før man har set sig om, kan man være endt i en negativ gældsspiral. Når først man er endt der, er det mere end vanskeligt at komme ud af igen, og det har alvorlige konsekvenser for ens økonomi og for ens fremtidsudsigter.

Derfor er jeg virkelig glad for, at vi i Socialdemokratiet sammen med Venstre, SF, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne er blevet enige om at afsætte varige midler til gældsrådgivning, der skal sikre socialt udsatte bedre hjælp til gældsafvikling.

Aftalen er særligt vigtig i en tid, hvor vi alle mærker, at husholdningsbudgettet er ekstra presset, og pengene ikke rækker så langt, som de gjorde tidligere. Helt almindelige fødevarer som æg og smør, benzinpriserne og elregningerne er røget i vejret. Det presser udsatte medborgere yderligere, som i forvejen har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Udsatte borgere bruger allerede en større del af deres indkomst på basale fornødenheder. At fylde mad i køleskabet eller have varme i radiatoren koster forholdsvis det samme for alle danskere, men for arbejdsløse eller lavindkomstgrupper udgør forbruget en større andel end hos personer med højere indkomst – simpelthen fordi råderummet er mindre.

Den frivillige gældsrådgivning er drevet af civilsamfundet og yder gratis økonomi- og gældsrådgivning til udsatte borgere. Det er et vigtigt arbejde, som gør en kæmpe forskel for dem, som får hjælp. Aftalen, som sikrer de varige midler, er i forlængelse af aftalen om nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige, som vi indgik i juni i år. Gæld fastholder mennesker i udsathed og med ringe udsigter for fremtiden, og derfor er det rigtig godt, vi sætter ind med hjælp.

Vi skal hjælpe socialt udsatte ud af gæld

Af Camilla Fabricius, socialordfører, medlem af Folketinget, Socialdemokratiet


Mange udsatte borgere kæmper med gæld. Det starter ofte med et lille lån til at få enderne til at hænge sammen, men før man har set sig om, kan man være endt i en negativ gældsspiral. Når først man er endt der, er det mere end vanskeligt at komme ud af igen, og det har alvorlige konsekvenser for ens økonomi og for ens fremtidsudsigter.

Derfor er jeg virkelig glad for, at vi i Socialdemokratiet sammen med Venstre, SF, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne er blevet enige om at afsætte varige midler til gældsrådgivning, der skal sikre socialt udsatte bedre hjælp til gældsafvikling.

Aftalen er særligt vigtig i en tid, hvor vi alle mærker, at husholdningsbudgettet er ekstra presset, og pengene ikke rækker så langt, som de gjorde tidligere. Helt almindelige fødevarer som æg og smør, benzinpriserne og elregningerne er røget i vejret. Det presser udsatte medborgere yderligere, som i forvejen har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Udsatte borgere bruger allerede en større del af deres indkomst på basale fornødenheder. At fylde mad i køleskabet eller have varme i radiatoren koster forholdsvis det samme for alle danskere, men for arbejdsløse eller lavindkomstgrupper udgør forbruget en større andel end hos personer med højere indkomst – simpelthen fordi råderummet er mindre.

Den frivillige gældsrådgivning er drevet af civilsamfundet og yder gratis økonomi- og gældsrådgivning til udsatte borgere. Det er et vigtigt arbejde, som gør en kæmpe forskel for dem, som får hjælp. Aftalen, som sikrer de varige midler, er i forlængelse af aftalen om nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige, som vi indgik i juni i år. Gæld fastholder mennesker i udsathed og med ringe udsigter for fremtiden, og derfor er det rigtig godt, vi sætter ind med hjælp.