Spring til indhold

Rwanda-aftale hjælper de svageste

Vi har brug for et nyt, mere retfærdigt asylsystem, hvor vi hjælper flere og bedre. Vi skal sikre, at hjælpen når dem med det største behov. Siden vi overtog regeringsansvaret i 2019, har vi arbejdet målrettet på et nyt asylsystem, og nu har vi taget næste skridt med en fælles erklæring med Rwanda.

sendt til JP den 20.09.22

Vi har brug for et nyt, mere retfærdigt asylsystem, hvor vi hjælper flere og bedre. Vi skal sikre, at hjælpen når dem med det største behov. Siden vi overtog regeringsansvaret i 2019, har vi arbejdet målrettet på et nyt asylsystem, og nu har vi taget næste skridt med en fælles erklæring med Rwanda.

Halvdelen af dem, som søger asyl i Danmark, har ikke krav på beskyttelse. Og sårbare kvinder, børn, de fattigste og mennesker med handicap efterlades, når de mest ressourcestærke rejser væk. Vi bør hjælpe mere i nærområderne. Derfor vil regeringen afsætte 5,2 milliarder kroner i 2023 til nærområderne, migration og skrøbelige stater. Ved at hjælpe i nærområderne sikrer vi en mulighed for at skabe en fremtid, som man ikke behøver flygte fra – også for de svageste.

Samtidig er menneskesmugling et kæmpe problem. Ofte bliver de mest udsatte efterladt i konfliktzonerne, mens dem, der har råd til at betale menneskesmuglere, kan rejse. Turen mod Europa er farefuld med voldtægter, overgreb, kidnapninger – og for nogle døden. Det nuværende asylsystem gavner grådige menneskesmuglere, og alt for mange dør på Middelhavet. Det skal vi gøre op med.

Med et nyt asylsystem vil vi sikre, at flygtninge kommer til Europa ud fra humanitære hensyn som eksempelvis gennem FN’s kvoteflygtningesystem. Vi bruger store ressourcer på afviste asylansøgere, som ikke har et reelt beskyttelsesbehov. De midler kunne bruges langt bedre i nærområderne hos de svageste, de udsatte kvinder og de syge ældre, der ikke kan rejse over Middelhavet. Det må ikke være størrelsen pengepungen, der skal afgøre, hvem der får hjælp. Vi kan skabe et humant flygtningesystem ved dette fokusskifte.