Spring til indhold

Danmark hører hjemme i kernen af Nato og i hjertet af Europa

DEBATINDLÆG: På kort tid har verden omkring os forandret sig. Med Ruslands uprovokerede angreb på Ukraine er der igen krig i Europa, og vi må forholde os til en ny sikkerhedspolitisk situation.

Rundt omkring os tager vores nabolande bestik af situationen og tilpasser deres forsvars-og sikkerhedspolitik. Det må vi også gøre i Danmark. Med det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik er den socialdemokratiske regering blevet enige med et bredt flertal af Folketingets partier om at ruste Danmark til den nye situation, hvor den europæiske sikkerhed er truet.

Vi løfter udgifterne til for svaret historisk, så vi får leveret på Nato-målsætningen om to procent af BNP. Og så er vores klare anbefaling, at forsvarsforbeholdet afskaffes, så Danmark fuldhjertet træder ind i Europas forsvars-og sikkerhedssamarbejde. Vi må og skal styrke Europas forsvar mod Putin. Angrebet på Ukraine er et angreb på vores grundlæggende værdier om frihed og demokrati. Stærke alliancer gør Danmark trygt, og vi mener, at Danmark både hører hjemme i kernen af Nato og i hjertet af Europa.

Vi må tage ansvar for vores egen tryghed og sikkerhed, og ved at afskaffe forbeholdet får Danmark flere muligheder for at gøre netop det. I dag betyder forbeholdet, at vi ikke engang har muligheden for at tage ansvar og bidrage, selv om vi måtte ønske det. Det er ikke hensigtsmæssigt, at vi som det eneste land står udenfor.

Skulle vi afskaffe forbeholdet, er det fortsat alene Danmark, der beslutter, om det danske forsvar skal deltage i en EU-mission. Folketinget skal altid inddrages, og sådan vil det være uanset resultatet af afstemningen. Det er også vigtigt at fremhæve cybertruslen. Krig føres ikke længere udelukkende på landjorden, og vi er meget opmærksomme på at beskytte virksomheder og kritisk infrastruktur mod cyberangreb. Cyberangreb har vidtrækkende og alvorlige konsekvenser, og Danmark kan ikke beskytte sig mod udviklingen alene. Også dette arbejde kan vi tage del i på europæisk plan uden et forbehold.

Vores anbefaling er derfor klar: Stem ja 1. juni til at afskaffe forsvarsforbeholdet.