Spring til indhold

Tilsyn skal have musklerne til at handle, når ting ikke er i orden

LÆSERBREV: Vi har et særligt ansvar over for udsatte børn, unge og voksne, mennesker med svære handicap og mennesker med sociale problemer. Det er ikke dem, der råber med den højeste stemme eller fylder mest i avisernes debatsider. Men det er nogle af dem, som har allermest brug for hjælp og støtte.

Det er for mig hjerteblod at sikre, at de svageste i vores velfærdssamfund får en tryg og stabil hverdag, og at velfærdssamfundet skaber rammerne for, at man kan blive den bedste udgave af sig selv – uanset livssituation og hvilke udfordringer, man kæmper med. Her spiller socialtilsynene en enorm rolle.

For det er tilsynene, der holder øje med, at de sociale tilbud giver den hjælp og støtte, som mennesker med udsathed eller handicap har behov for og krav på. Tilsynene skal have musklerne og lov til at handle og sætte ind, hvor tingene ikke er i orden. Der har været gruopvækkende historier i medierne om ” børnehjemsbaroner”, som har haft mere travlt med at skrabe penge sammen til sig selv end at sikre end god og stabil barndom for udsatte børn. Det er helt uacceptabelt.

Tilsynene kan understøtte den gode praksis, vejledning og endda nogle gange også stille sig til rådighed til supervision. Socialdemokratiet har ikke noget imod private eller fondsejede leverandører, men de skal ikke forgyldes på bekostning af de svageste. Offentlige velfærdskroner skal naturligvis også bruges efter hensigten. Derfor er det så vigtigt, at vi nu styrker socialtilsynene.

Det kommer også til at gøre en forskel i Region Midtjylland, hvor Socialtilsyn Midt nu får bedre adgang til de private botilbuds regnskaber og flere redskaber til at sikre, at tingene bliver bragt i orden der, hvor det er nødvendigt, og understøtte de steder, hvor der i forvejen er en rigtig god pædagogisk praksis. Det gør også, at vi på den måde kan generere den gode viden og den gode praksis, som er derude.

Vi skal sikre de mest udsatte i vores samfund. Vi skal skabe udvikling, tryghed og trivsel på anbragte, udsatte og mennesker med handicap. Det handler om dem, og det kan et godt socialtilsyn bidrage til.